Statistik

Følgende er statistik over tilfælde af coronavirus i hele verden. Data bliver opdateret en gang i timen, men kan alligevel være med forsinkelse. Bemærk at tal kun er på baggrund af antal testede personer. Der er formentlig mange flere smittede end dataen her viser, da mange lande ikke tester bredt, når inddæmning ikke længere er mulig. Et fald i antal smittede, er derfor ikke det samme som at man kan slække på de retningslinjer der er udstukket af sundhedsmyndighederne.