Få kompensation med de nye corona-hjælpepakker

corona hjælpepakker

December-hjælpepakkerne består af en blanding af gamle og nye ordninger. Flere af de oprindelige kompensationsordninger er nemlig blevet enten forlænget eller genåbnet, så der igen kan søges kompensation for fx faste omkostninger og lønkompensation.

Der er blandt andet også kommet en “faste omkostninger light”-kompensationsordning, hvor du ikke skal bruge en revisor. Det er en mere simpel proces, som forhåbentlig kommer virksomhederne hurtigere til gavn.

Hjælpepakker til erhvervslivet

De første hjælpepakker kom i første halvdel af 2020, da Danmark lukkede ned. Herefter er flere forlænget, efterhånden som det har været nødvendigt med yderligere tiltag og reguleringer fra regeringens side for at holde Covid-19 i skak. 

De oprindelige hjælpepakker bestod af kompensationsordninger for faste omkostninger, selvstændige og aflyste arrangementer samt lønkompensation. Flere er allerede forlænget, og regeringen har meldt ud, at hvis de skærpede restriktioner forlænges efter den 3. januar 2021, vil de generelle kompensationsordninger blive tilsvarende forlænget.

I forlængelse af de nye restriktioner i december 2020 er flere af de generelle hjælpepakker fra foråret genåbnet. Der er samtidig kommet flere nye hjælpepakker med hjælp til danske virksomheder, kultur- og idrætslivet samt lønmodtagere.

Samtidig med de nye hjælpepakker er de oprindelige blevet forbedret og forenklet, så det er nemmere for virksomheder at få kompensation fra en hjælpepakke – det gælder især for SMV’er (små og mellemstore virksomheder). 

Forlængelse af allerede eksisterende hjælpepakker

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har åbnet op for flere af de centrale hjælpepakker fra første nedlukning. Det betyder, at der igen er åbnet bredt op for:

 • Kompensationsordningen for faste omkostninger
 • Kompensationsordningen for selvstændige mv.
 • Lønkompensationsordningen for virksomheder i hele landet

Mange af de eksisterende garanti- og kompensationsordninger forlænges fra den 1. februar 2021 til den 28. februar 2021.

Den kontracykliske kapitalbuffer fastholdes også på 0%. Det betyder helt kort, at danskere og virksomheder stadig har mulighed for at låne penge i banken, selvom vi har en usikker økonomisk situation med nedlukninger og restriktioner. 

Kapitalbufferen stiller krav til penge- og realkreditinstitutters finansielle polstring. Den frigives i dårlige tider, så du ikke pludselig står i en situation, hvor du ikke kan låne penge, selvom der er tale om en sund virksomhed. 

Det er ikke kun kompensationsordninger, du skal være opmærksom på. Skattestyrelsen har fx udsat flere moms- og skattebetalinger. EU og staten har også lavet en pulje, så virksomheder kan optage lån til lave renter og med få udgifter for bedre at klare sig gennem krisen.

Nye hjælpepakker fra december 2020 og frem

De største og vigtigste hjælpepakker er dem, som du har kunne læse om i forrige afsnit. Det er nemlig de helt centrale muligheder for kompensation for virksomheder. Der er sat 85 millioner af til forbedringer af blandt andet kompensationsordningerne for faste omkostninger og selvstændige, så ansøgningen bliver lettere og mere simpel.

Sammen med genåbningen af de gamle hjælpepakker kom der også flere penge og nye tiltag, som er relevante for flere virksomheder (særligt de tvangslukkede):

 • Simpel “faste omkostninger light”-kompensation, som ikke kræver revisorerklæring
 • Ny rentefri A-skattelåneordning for SMV’er (ca. 7 milliarder kroner)
 • Ny kompensationsordning til tvangslukkede, sæsonafhængige selvstændige og kunstnere i julesæsonen
 • Midlertidig suspendering af G-dage ved ordinær arbejdsfordeling og hjemsendelse
 • 110 millioner kroner yderligere i 2021 til omstillingspuljen, som blandt andet er målrettet oplevelsesindustrien og turismeerhvervet

Hjælpepakkerne til corona består typisk af flere delaftaler, så der kan sagtens komme flere muligheder for hjælp i fremtiden – især hvis restriktionerne fortsætter. Der bliver iværksat en oplysningskampagne med information om de nye hjælpepakker og kompensationsordninger. 

Hvad kan jeg få dækket?

Muligheden for kompensation og størrelsen på en eventuel kompensation afhænger af, hvad du søger kompensation for/til. 

Kompensation for faste omkostninger:

 • Faste omkostninger (fx husleje) ved en omsætningsnedgang på min. 30% (alle virksomheder under den generelle kompensationsordning)
 • Tvangslukkede virksomheder, som ingen omsætning har, kan få dækket 100% af deres faste omkostninger
 • Den mere simple “faste omkostninger light”, hvor du ikke skal have revisorerklæring, udbredes til hele landet

Kompensation til selvstændige mv.:

 • Freelance og selvstændige kan få kompensation for op til 90% af deres tab (dog maksimalt 23.000 kroner per måned)
 • Selvstændige, som har forbud mod at holde åbent, kan i forbudsperioden få kompensation for 100% af omsætningstabet (dog maksimalt 23.000 kr. per måned, hvis de ingen omsætning har i perioden
 • Kombinatører kan få dækket 90% af deres tab (dog maksimalt 20.000 kroner per måned)
 • Kunstnere kan få dækket op til 75% af deres tab via den midlertidige kunststøtteordning (dog maksimalt 23.000 kroner per måned)

Hjælpen følger restriktionerne

Hvis din virksomhed holder til i en af de 38 kommuner, hvor restriktionerne trådte i kraft den 9. december 2020, har du kunne søge om kompensation allerede fra den dato. Siden den 11. december 2020 har det været muligt for hele landet at søge om hjælp.

Alle corona-hjælpepakker gælder i første omgang til og med den 3. januar 2021. Hjælpen følger med andre ord restriktionerne. Det betyder også, at hvis restriktionerne forlænges, vil hjælpepakkerne med stor sandsynlighed også blive tilsvarende forlænget.

Hvis du er nysgerrig på udskydning af moms- og skattefrister, momslån og andet, kan du læse mere på Skattestyrelsens hjemmeside.

Sådan ansøger du om tilskud fra hjælpepakke

Vær opmærksom på, at det ikke er sikkert, du kan få kompensation fra hjælpepakker. Der vil altid være tale om en individuel vurdering. Det er nemlig ikke alle, som er berettiget til kompensation, men mange virksomheder er berettiget til kompensation fra én eller flere hjælpepakker.

Du kan ansøge om flere corona-hjælpepakker samtidig – så længe de ikke dækker de samme omkostninger. Du ansøger på virksomhedsguiden.dk, hvor du blandt andet skal kunne dokumentere, hvad du søger kompensation for – fx en nedgang i omsætningen.

Nogle skal du stadig bruge en revisorpåtegning til, mens du med fx light-udgaven af de faste omkostninger ikke behøver en revisorpåtegning. Det kan du se under de enkelte kompensationsordninger, hvor der også står helt præcist, hvordan du ansøger.

Få sunde måltidskasser leveret til din dør

bestil måltidskasser covid19

Måltidskasser mod Covid-19 er et effektivt middel til at undgå kontakt med andre mennesker ved indkøb, mens du samtidig sikrer, at du spiser sundt. Ved at bestille måltidskasser leveret til din dør undgår du at skulle i supermarkedet for at købe ind. Samtidig sikrer sunde måltidskasser, at du spiser sundt og varieret, og en sund og varieret kost er nu engang noget af det vigtigste, når du skal fastholde et godt helbred. Desuden er lækker mad godt for humøret.

Begræns smittespredning – Bestil måltidskasser online

I løbet af krisen med Corona-virus er salget af måltidskasser steget markant i Danmark. Hvilket er ganske logisk. Vi ved alle sammen, at det er vigtigt at begrænse kontakten med andre mennesker, og indkøb af dagligvarer udgør en risiko for smittespredning. Ved at bestille måltidskasser leveret til din dør kan du undgå at skulle i dagligvarebutikker, og du får samtidig sund og lækker mad, til dig og din familie.

Ændring af livsstil

Måltidskasser mod Covid-19 er derfor et seriøst bud på en ændring af livsstilen for mange mennesker. En stor del af danskerne arbejder hjemmefra i denne tid, og hvor vi førhen var vandt til at smutte forbi supermarkedet på hjemvejen fra arbejde, er vi nu ikke meget for at skulle forlade vores trygge bolig for at opholde os med fremmede mennesker ude i byen blot for at købe madvarer. Hellere få maden bragt.

Generel tendens i detailhandel

Måltidskasser mod Covid-19 repræsenterer derfor også en generel tendens under krisen med Corona-virus, hvor et stigende antal danskere foretrækker at undgå indkøb i fysiske butikker i det hele taget og i stedet køber ind online med levering til døren. Det nemt og mere sikkert. I disse tider.

Sund og lækker mad forhøjer livskvalitet

Samtidig med ønsket om at undgå indkøbssituationen hviler måltidskassernes popularitet på en stadig voksende interesse for at spise sundt, varieret og bæredygtigt. Måltidskasser mod Covid-19 er derfor en trend, der også er udtryk for et stigende behov for at udskifte ostemadder, pizza og spaghetti med en kost, der kan holde os sunde, og som desuden er lækker og nem at tilberede. Alt dette bidrager til at forhøje livskvaliteten, og ikke mindst under krisen med Corona-virus kan vi nok alle trænge til lidt opmuntring.

Nemt og hurtigt

I en normal, travl hverdag kan det være svært at finde tid til at lave madplan for ugen, klare indkøbene og derpå stå i køkkenet, mens børnene er trætte. Derfor er måltidskasser blevet populære i mange danske husstande gennem de seneste år. Med virus på dørtrinnet er måltidskasser nu blevet et reelt redskab til at undgå smittespredning. Og leverandørerne af måltidskasser har naturligvis gyldne tider.

Økologi, fisk og vegetarisk

Det er især de sunde fødevarer, der er i høj kurs, og stort set alle leverandører af måltidskasser har da også fokus på sund kost. Over en bred kam er salget af først og fremmest økologiske fødevarer, fisk og vegetarisk mad steget betragteligt. Krisen med Corona-virus sætter på denne led blot yderligere skub i en udvikling, der allerede var i gang. Måltidskasser mod Covid-19 er et effektivt middel, både til at beskytte dig mod smitte, og til at sikre sund, varieret og lækker mad til hele familien – også i en vanskelig tid. Velbekomme.