Få kompensation med de nye corona-hjælpepakker

December-hjælpepakkerne består af en blanding af gamle og nye ordninger. Flere af de oprindelige kompensationsordninger er nemlig blevet enten forlænget eller genåbnet, så der igen kan søges kompensation for fx faste omkostninger og lønkompensation.

Der er blandt andet også kommet en “faste omkostninger light”-kompensationsordning, hvor du ikke skal bruge en revisor. Det er en mere simpel proces, som forhåbentlig kommer virksomhederne hurtigere til gavn.

Hjælpepakker til erhvervslivet

De første hjælpepakker kom i første halvdel af 2020, da Danmark lukkede ned. Herefter er flere forlænget, efterhånden som det har været nødvendigt med yderligere tiltag og reguleringer fra regeringens side for at holde Covid-19 i skak. 

De oprindelige hjælpepakker bestod af kompensationsordninger for faste omkostninger, selvstændige og aflyste arrangementer samt lønkompensation. Flere er allerede forlænget, og regeringen har meldt ud, at hvis de skærpede restriktioner forlænges efter den 3. januar 2021, vil de generelle kompensationsordninger blive tilsvarende forlænget.

I forlængelse af de nye restriktioner i december 2020 er flere af de generelle hjælpepakker fra foråret genåbnet. Der er samtidig kommet flere nye hjælpepakker med hjælp til danske virksomheder, kultur- og idrætslivet samt lønmodtagere.

Samtidig med de nye hjælpepakker er de oprindelige blevet forbedret og forenklet, så det er nemmere for virksomheder at få kompensation fra en hjælpepakke – det gælder især for SMV’er (små og mellemstore virksomheder). 

Forlængelse af allerede eksisterende hjælpepakker

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har åbnet op for flere af de centrale hjælpepakker fra første nedlukning. Det betyder, at der igen er åbnet bredt op for:

 • Kompensationsordningen for faste omkostninger
 • Kompensationsordningen for selvstændige mv.
 • Lønkompensationsordningen for virksomheder i hele landet

Mange af de eksisterende garanti- og kompensationsordninger forlænges fra den 1. februar 2021 til den 28. februar 2021.

Den kontracykliske kapitalbuffer fastholdes også på 0%. Det betyder helt kort, at danskere og virksomheder stadig har mulighed for at låne penge i banken, selvom vi har en usikker økonomisk situation med nedlukninger og restriktioner. 

Kapitalbufferen stiller krav til penge- og realkreditinstitutters finansielle polstring. Den frigives i dårlige tider, så du ikke pludselig står i en situation, hvor du ikke kan låne penge, selvom der er tale om en sund virksomhed. 

Det er ikke kun kompensationsordninger, du skal være opmærksom på. Skattestyrelsen har fx udsat flere moms- og skattebetalinger. EU og staten har også lavet en pulje, så virksomheder kan optage lån til lave renter og med få udgifter for bedre at klare sig gennem krisen.

Nye hjælpepakker fra december 2020 og frem

De største og vigtigste hjælpepakker er dem, som du har kunne læse om i forrige afsnit. Det er nemlig de helt centrale muligheder for kompensation for virksomheder. Der er sat 85 millioner af til forbedringer af blandt andet kompensationsordningerne for faste omkostninger og selvstændige, så ansøgningen bliver lettere og mere simpel.

Sammen med genåbningen af de gamle hjælpepakker kom der også flere penge og nye tiltag, som er relevante for flere virksomheder (særligt de tvangslukkede):

 • Simpel “faste omkostninger light”-kompensation, som ikke kræver revisorerklæring
 • Ny rentefri A-skattelåneordning for SMV’er (ca. 7 milliarder kroner)
 • Ny kompensationsordning til tvangslukkede, sæsonafhængige selvstændige og kunstnere i julesæsonen
 • Midlertidig suspendering af G-dage ved ordinær arbejdsfordeling og hjemsendelse
 • 110 millioner kroner yderligere i 2021 til omstillingspuljen, som blandt andet er målrettet oplevelsesindustrien og turismeerhvervet

Hjælpepakkerne til corona består typisk af flere delaftaler, så der kan sagtens komme flere muligheder for hjælp i fremtiden – især hvis restriktionerne fortsætter. Der bliver iværksat en oplysningskampagne med information om de nye hjælpepakker og kompensationsordninger. 

Hvad kan jeg få dækket?

Muligheden for kompensation og størrelsen på en eventuel kompensation afhænger af, hvad du søger kompensation for/til. 

Kompensation for faste omkostninger:

 • Faste omkostninger (fx husleje) ved en omsætningsnedgang på min. 30% (alle virksomheder under den generelle kompensationsordning)
 • Tvangslukkede virksomheder, som ingen omsætning har, kan få dækket 100% af deres faste omkostninger
 • Den mere simple “faste omkostninger light”, hvor du ikke skal have revisorerklæring, udbredes til hele landet

Kompensation til selvstændige mv.:

 • Freelance og selvstændige kan få kompensation for op til 90% af deres tab (dog maksimalt 23.000 kroner per måned)
 • Selvstændige, som har forbud mod at holde åbent, kan i forbudsperioden få kompensation for 100% af omsætningstabet (dog maksimalt 23.000 kr. per måned, hvis de ingen omsætning har i perioden
 • Kombinatører kan få dækket 90% af deres tab (dog maksimalt 20.000 kroner per måned)
 • Kunstnere kan få dækket op til 75% af deres tab via den midlertidige kunststøtteordning (dog maksimalt 23.000 kroner per måned)

Hjælpen følger restriktionerne

Hvis din virksomhed holder til i en af de 38 kommuner, hvor restriktionerne trådte i kraft den 9. december 2020, har du kunne søge om kompensation allerede fra den dato. Siden den 11. december 2020 har det været muligt for hele landet at søge om hjælp.

Alle corona-hjælpepakker gælder i første omgang til og med den 3. januar 2021. Hjælpen følger med andre ord restriktionerne. Det betyder også, at hvis restriktionerne forlænges, vil hjælpepakkerne med stor sandsynlighed også blive tilsvarende forlænget.

Hvis du er nysgerrig på udskydning af moms- og skattefrister, momslån og andet, kan du læse mere på Skattestyrelsens hjemmeside.

Sådan ansøger du om tilskud fra hjælpepakke

Vær opmærksom på, at det ikke er sikkert, du kan få kompensation fra hjælpepakker. Der vil altid være tale om en individuel vurdering. Det er nemlig ikke alle, som er berettiget til kompensation, men mange virksomheder er berettiget til kompensation fra én eller flere hjælpepakker.

Du kan ansøge om flere corona-hjælpepakker samtidig – så længe de ikke dækker de samme omkostninger. Du ansøger på virksomhedsguiden.dk, hvor du blandt andet skal kunne dokumentere, hvad du søger kompensation for – fx en nedgang i omsætningen.

Nogle skal du stadig bruge en revisorpåtegning til, mens du med fx light-udgaven af de faste omkostninger ikke behøver en revisorpåtegning. Det kan du se under de enkelte kompensationsordninger, hvor der også står helt præcist, hvordan du ansøger.